Bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site wordt uiterste zorgvuldigheid betracht, maar er kan op geen enkele wijze ingestaan worden voor de juistheid of volledigheid van de informatie. AB Administraties aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website, op welke manier dan ook.

 

AB Administraties is geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 30200139