De volgende data zijn de komende tijd belangrijk:

 

 

 

April 2020:

10 april aanleveren gegevens aangifte btw 1e kwartaal en maart 2020

30 aangifte inkomstenbelasting en premie Zvw 2018 verstuurd (2019 in uitstel een jaar later)

30 aangifte Vennootschapsbelasting 2018 (2019 in uitstel een jaar later)

  

April 2021:

30 aangifte inkomstenbelasting en premie Zvw 2019 verstuurd

30 aangifte Vennootschapsbelasting 2019