De volgende data zijn de komende tijd belangrijk:

 

 

 

April 2021:

9 april aanleveren gegevens aangifte btw 1e kwartaal en maart 2021

30 aangifte inkomstenbelasting en premie Zvw 2019 verstuurd (2020 in uitstel een jaar later)

30 aangifte Vennootschapsbelasting 2019 (2020 in uitstel een jaar later)

  

April 2022:

30 aangifte inkomstenbelasting en premie Zvw 2020 verstuurd

30 aangifte Vennootschapsbelasting 2020